Przedszkole Montessori Poznań - Akcja "Chrońmy Dzieci"!

Chrońmy dzieci!

Dziecko - Przedszkole Montessori Poznań

Otrzymaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych online, którymi chętnie podzielimy się z Wami!

Serdecznie zapraszam do korzystania z nowych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę! Prezentacje multimedialne są narzędziami, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej, jak również podczas rad szkoleniowych w szkołach i placówkach systemu oświaty. Wykorzystanie ich pozwala na poszerzenie i pogłębienie wiedzy w obszarze ochrony dzieci przed krzywdzeniem, o co dbają autorzy programu Chronimy Dzieci.

 Tematy prezentacji to: 

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
  2. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  3. Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci
  4. Problem krzywdzenia dzieci – symptomy i konsekwencje
  5. Przemoc rówieśnicza
  6. Program Chronimy Dzieci – realizacja standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wszystkie prezentacje udostępnione są do bezpłatnego korzystania, za pośrednictwem platformy edukacyjnej www.edukacja.fdds.pl

Zapraszam do korzystania z przygotowanych materiałów.

 

Koordynator programu Chronimy Dzieci
Katarzyna Seidel
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
www.fdds.pl
www.chronimydzieci.pl