Ekologia w przedszkolu - Tajemniczy Ogród

Ekologia w przedszkolu

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia”, „edukacja ekologiczna” i „ochrona środowiska”. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody, jest przecież jej częścią. Edukacje ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnoprawnymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem lepszymi obserwatorami wszystkiego co się wokół nich dzieje.

Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów dlatego stosując odpowiednie metody i formy pracy można skutecznie i efektywnie kształcić ich postawę zgodną z etyką ekologiczną. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, takich jak rodzina,  proces nauczania i wychowania , środki masowego przekazu oraz grupa rówieśnicza. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych praw i zasad ,aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski. Cykl edukacji ekologicznej w przedszkolu można podzielić na trzy bloki – obserwacje, dobre uczynki oraz wycieczki.
Przykładem dobrych uczynków dla przyrody  może być udział przedszkolaków w akcji segregacji odpadów, w akcji zbierania nakrętek po butelkach oraz zbierania makulatury.  Dzieci uczą się i uczulają dorosłych na konieczność dbania o środowisko. Chodzi o to, żeby uzmysłowić przedszkolakom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

Przykład zajęć dotyczących ekologii – las w oczach przedszkolaków

Cele:
– Zachęcanie do dbania o czystość środowiska przyrodniczego
– Utrwalanie zachowań segregacji śmieci
– Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
– Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się w lesie
– Rozwijanie spostrzegawczości podczas odnajdywania różnic na obrazkach
Metody:
– czynne: ćwiczeń, zabawa „Magiczny leśny koszyk”
– oglądowe: pokaz
– słowne: rozmowa, żywego słowa, obrazki
Środki dydaktyczne:
– obrazki: las zanieczyszczony i las czysty
– obrazki lub figurki zwierząt i owadów, które żyją w lesie: sarna, lis, wilka, dzięcioł, dzik, mrówki (mrowisko) wąż, jaszczurki itp.
– obrazki drzew i roślin (paproć, konwalia, jeżyna, jagoda)
– farby, pędzelki, kubeczek na wodę, cerata, kleje
– kasza manna, kora z drzew, kasza gryczana, białe tabliczki i flamastry, szyszki
– 2 lub 3 arkusze szarego papieru
– taśma dwustronna
– magnetofon, oraz nagranie z odgłosami lasu (np. szum drzew, stukot dzięcioła, wycie wilka)
– szyszki, żołędzie, w woreczku kora drzew, ususzony liść, w woreczku igły z sosny, grzyb
Formy:
– indywidualna
– grupowa
Przebieg zajęć.
1. Powitanie dzieci. Włączone zostaje nagranie odgłosów. Po wysłuchaniu nagrania dzieci, opowiadają swoje wrażenia, i opisują miejsce, w którym wyobrazili sobie, że są (LAS).
2. Magiczny leśny koszyk.
W koszyku ukryte są skarby, te rzeczy znalazłam w lesie są to, zatem dary lasu. Wybrane dzieci wyjmują po jednej rzeczy z koszyka, opisują jak wygląda i jak się nazywa (w koszyku są: szyszki, żołędzie, w woreczku kora drzew, ususzony liść, w woreczku igły z sosny, grzyb).
3. Rozmowa na temat obrazków.
Czysty las, a las zanieczyszczony. Dzieci opowiadają o swoich uczuciach i emocjach, jakie towarzysza im podczas oglądania obrazków.
4. Wspólne tworzenie plakatu.
„LAS OCZAMI PRZEDSZKOLAKA
Do wykonania plakatu dzieci mają do dyspozycji: obrazki lub figurki zwierząt i owadów, które żyją w lesie: sarna, lis, wilka, dzięcioł, dzik, mrówki (mrowisko) wąż, jaszczurki. Obrazki drzew i roślin (paproć, konwalia, jeżyna, jagoda). Korę z drzew, flamastry, szyszki. Dwa arkusze szarego papieru połączone ze sobą. Nauczyciel rozpoczyna tworzenie plakatu: na środku przykleja drzewo. Pozostałe elementy przyklejają przedszkolaki . W razie potrzeby, mogą liczyć na pomoc nauczyciela.
Po zakończonej pracy, następuje uprzątnięcie pozostałych rzeczy. Krótkie omówienie oraz przywieszenie plakatu w kąciku przyrodniczym.