MALUCH PLUS - Tajemniczy Ogród

MALUCH PLUS

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 3 i 4.

W ramach programu utworzono miejsca opieki oraz zapewniono ich funkcjonowanie w 2020 roku w Niepublicznym Żłobku Montessori Tajemniczy Ogród z siedzibą w Poznaniu, ul. Rzepińska 19

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwali na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza wśród kobiet. Program Maluch Plus, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, jest dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej.

Miesięczna kwota dofinansowania w roku 2021 na jedno dziecko to 80zł.