Nowe preferencje dla firm za opiekę nad dziećmi pracowników - Tajemniczy Ogród

Nowe preferencje dla firm za opiekę nad dziećmi pracowników

Nowe preferencje dla firm za opiekę nad dziećmi pracowników

1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w ustawie o PIT i CIT, które wprowadzają nowe prorodzinne rozwiązanie w postaci ulgi podatkowej dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Skorzystają zarówno pracownicy jak i pracodawcy.

Wedle nowych przepisów przedsiębiorcy zaliczą do kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Odliczenie będzie jednak limitowane. Na każde dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego, pracodawca odliczy miesięczne do 400 zł, a na przedszkolaka – do 200 zł.

W praktyce oznacza to, że dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu) lub kosztów opieki dziennego opiekuna będzie mogło pochodzić np. ze środków obrotowych pracodawcy.

Warto również zaznaczyć, że nowe przepisy zakładają również zwolnienie powyższych przychodów pracownika z podatku dochodowego.

Pracownik otrzymujący dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczej lub kosztów opieki dziennego opiekuna będzie musiał udokumentować koszty ponoszone z tego tytułu (np. rachunkiem, potwierdzeniem przelewu), aby pracodawca mógł zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma przy tym znaczenia status podmiotu, który prowadzi placówkę – państwowy czy prywatny.

Podstawa prawna: art. 21 ust.1 pkt. 67b ustawy o PDOF

źródło: BILANS Kancelaria Doradcy Podatkowego www.bilans.poznan.pl