Program MALUCH 2016 dla dzieci do lat 3 - Tajemniczy Ogród

Program MALUCH 2016 dla dzieci do lat 3

Drama w Przedszkolu Montessori Poznań

Program MALUCH 2016 w żłobku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 151 mln zł na program MALUCH 2016, w ramach którego resort wspiera funkcjonowanie żłobków. Co to oznacza dla naszych dzieci?

Jak poinformowało MRPiPS, tegoroczna edycja programu MALUCH została rozstrzygnięta. Na nasze szczęście w tym roku o dofinansowanie mogły ubiegać się nie tylko gminy, ale i placówki takie jak nasza. Program – jak wyjaśnił resort rodziny – jest realizowany w trzech modułach: pierwszy jest skierowany do gmin, środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na wsparcie utrzymania już istniejących placówek, także tych prywatnych, natomiast trzeci moduł dotyczy uczelni.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu rozdysponował pieniądze przyznane w naszym rejonie. Wysokość wsparcia wynosi 200zł miesięcznie na dziecko. Również dzieci w naszej placówce zostały objęte możliwością zwrotu części kosztów czesnego.

Program obowiązuje od nowego pełnego miesiąca od dnia zapisu dziecka do placówki- liczba miejsc dofinansowanych jest ograniczona.

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do drobnych oszczędności, z korzyścią dla dzieci.